Publicaţii

 • Monografie:


S. Matveev. Procesele etno-culturale din spatiul Carpato-Nistrean in secolele II-XIV. Istoriografia sovietica, Chisinau, Pontos, 2009, 232 p.

 • Recenzii:

 • 1. Ion Tentiuc,Sergiu Matveev, Procesele etno-culturale din spatiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică, Chişinău: Pontos, 2009, 230 pag. text + 5 tabele// Tyragetia. Arheologie. Istorie Antică. Serie Nouă, Vol. IV [XIX] nr. 1, Chişinău, 2010, pag. 295-300
 • Articole si rezumate:

 • 1. S. Matveev. Zona Marii Negre: de la confruntare spre colaborare // Materialele conferintei stiintifice studentesti, editia I. Chisinau, 1996; pag. 11;
  2. T. Arnaut, S. Matveev, C. Cirimpei. Mascauti // Cronica cercetarilor arheologice (campania 1995), Braila, 1996; pag. 76-77;
  3. S. Matveev. Proniknovenie sarmatskich plemen k Nižnemu Dunaju // V Mižnarodna arheologična konferencija studentiv ta molodih včenih. Naukovi materialy. Kyjiv, 1997, str. 172-174;
  4. S. Matveev. Circulatia monedei romane in secolele I-V d. Chr. pe teritoriul Basarabiei de Sud // Materialele conferintei stiintifice studentesti, editia II. Chisinau, 1997; pag. 13;
  5. S. Matveev, I. Niculita. Populatia autohtona pe teritoriul Basarabiei de Sud in sec. I - IV d. Chr. // Analele stiintifice studentesti ale U.S.M. Chisinau, 1997; pag. 205-208;
  6. S. Matveev. Penetratia triburilor sarmate spre Dunarea Inferioara // Omagiu lui V. Potlog si C. Drachenberg la 70 de ani. Chisinau, 1997; pag. 64-72;
  7. T. Arnaut, S. Matveev, C. Cirimpei. Mascauti – La verger du boyard // Bulletin de Thracologie. Recherches paleobalkanique et carpato-pontique. IV. Mangalia, 1998; pag. 8;
  8. S. Matveev. Reconstituirea situatiei etnice in partea de sud a interfluviului Nistru-Prut in prima jumatate a mil. I p. Chr. in baza izvoarelor scrise // Analele stiintifice ale USM. Chisinau, 1998; pag. 92-99;
  9. S. Matveev. Scoala istorica de la Harkov si Kiev la inceputul secolului XX si problema etnogenezei romanilor // Conferinta stiintifica a corpului didactic a USM. Chisinau, 1998; pag. 182;
  10. I. Niculita, S. Matveev, E. Potinga. Sapaturile arheologice de la cetatea getica Potirca din anul 1998 // Symposia professorum. Seria Istorie, Chisinau, 1999; pag. 8-10;
  11. S. Matveev. Noi "Contributii la istoria spatiului Pruto-Nistrian in epoca evului mediu timpuriu (sec. V-VII d. Chr.)” de Ig. Corman // Studia in honorem Ion Niculita. Chisinau, 1999; pag. 318-320;
  12. S. Matveev. Doua momente privind problema etnogenezei romanilor in istoriografia ucraineana (1913 si 1997) // Seminarului Stiintific Studentesc de arheologie si istorie veche. Buletin informativ. Editia a II-a. (1998-1999) Chisinau, 1999; pag. 52-56;
  13. S. Matveev, L. Gutu. Problema originii locuintelor cernjahoviene pe teritoriul Bugeacului de sud // Analele Asociatiei Nationale a Tinerilor Istorici din Moldova. Anuar istoric. Chisinau, 1999; pag. 110-118;
  14. I. Niculita, S. Matveev, E. Potinga. Cetatea traco-getica Potirca // Cercetari arheologice in aria nord-traca, III, Bucuresti, 1999; pag. 279-343;
  15. Т. Арнэут, С. Матвеев. Археологические исследования в районе с. Мэшкэуць // Давня iсторiя Украïни i сумiжних регiонiв. Carpatica. Вип. 13, Ужгород, 2001; pag. 116-123;
  16. A. Zanoci, S. Matveev. Situl traco-getic Mascauti-Dealul cel Mare // Карпати в давнину. Carpatica. Вип. 15, Ужгород, 2002; pag. 85-98;
  17. A. Zanoci, S. Matveev. Elemente de ritual la Mascauti-Dealul cel Mare // Conferinta corpului didactico-stiintific „Bilantul activitatii stiintifice a USM in anii 2000-2002”. Vol. II. Chisinau, 2003; pag. 139-140;
  18. Ion Niculita, A. Zanoci, S. Matveev, A. Nicic. Les monuments thraco-gètes de la zone Saharna // Studia Antiqua et Archaeologica, IX, Iasi, 2003; pag. 241-252;
  19. S. Matveev, Reconstructia sistemului de fortificatii a cetatii Potirca (jud. Orhei). Studiu de caz // Studia in honorem Gheorghe Postica. Chisinau, 2004; pag. 115-120;
  20. T. Arnaut, S. Matveev, V. Bercu. Considération préliminaires sur le site de Saharna I // Tracii si lumea circumpontica. Chisinau, 2004; pag. 63;
  21. T. Arnaut, V. Bercu, S. Matveev. Asezarea hallstattiana de la Saharna „Dealul Manastirii” // Thracians and Circumpontic World. I, Chisinau, 2004; pag. 263-284;
  22. A. Zanoci, S. Matveev. Kultische Entdeckungen in den Festungen Mascauti „Dealul cel Mare" und Saharna „La Sant" // Aspects of Spiritual Life in South East Europe from Prehistory to the Middle Age, Iasi, 2004; pag. 147-158;
  23. Matveev S., Nicic A. Semnificaţia reprezentărilor de pe un inel descoperit lângă comuna Chişcăreni (jud. Bălţi) // ANTIM, 6. Chişinău, 2005, pag. 95-100;
  24. T. Arnaut, S. Matveev. Die Bastei, Grundbestandteil im Verteidigungssystem einiger befestigter Orte außerhalb der östlichen Grenze der Nord-Thrakischen Stämme // 10th International Congress of Thracology. Komotini-Alexandropoli, 2005, pag. 81-82;
  25. S. Matveev. Sergiu Musteaţă. Populaţia spaţiului Pruto-Nistrean în secolele VIII-IX. Editura Pontos, Chişinău, 2005 // Revista arheologică. Serie nouă, vol. I, nr. 2, Chişinău, 2005, pag. 433-436;
  26. S. Matveev. Romanizare şi creştinism între Prut şi Nistru în prima jumătate a mileniului I p. Chr. în istoriografia sovietică // Conferinţa ştiinţifică internaţională "Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Rezumatele comunicărilor. Volumul II, Chişinău, 2006, pag. 11-12;
  27. S. Matveev. Istoricul investigaţiilor paleo-antropologice (etnodemografia spaţiului pruto-nistrean în mileniul I – începutul mileniului II p. Chr.) // Studia in honorem Pavel Cocârlă. Studii de istorie medie şi modernă, Chişinău, 2006, pag. 21-28;
  28. S. Matveev. Reflectarea proceselor etno-culturale din sec. II-XIV din spaţiul pruto-nistrean în cercetările etno-folclorice sovietice // Tyragetia, s.n., vol. I [XVI], nr. 2, Chişinău, 2007, pag. 69-78;
  29. S. Matveev. Aspecte din activitatea Consiliului ştiinţific pentru studiul complex al problemei „Relaţiile slavo-volohe şi formarea poporului moldovenesc” // Destin românesc (serie nouă), An II (XIII), Nr. 1-2 (49-50), Chişinău, 2007, pag. 160-171;
  30. N. Mateevici, S. Matveev. O nouă descoperire amforistică de la Kamyšovka // Sesiunea Ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (ediţia a XVII-a). 18-19 octombrie. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2007, pag. 22-23;
  31. S. Matveev. Procese etno-culturale în spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV p. Chr. în istoriografia sovietică. Autoreferat al tezei de doctor în istorie, Chişinău, 2007, 29 pag.;
  32. I. Niculiţă, A. Zanoci, S. Matveev, A. Nicic. Frakijskie pamjatniki saharnjanskoj zony Central’nych Kodr Moldovy // Starožitnosti verhn’ogo Pridnestrov’ja, Kyiv, 2008, pag. 128-133;
  33. S. Matveev. Amforele de tip Shelov C de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, // Colocviu „Limes şi barbaricum: descoperiri romane din vecinătatea Daciei şi a Moesiei”, 22-24 octombrie 2008, Târgovişte, 2008, pag. 16;
  34. S. Matveev. Teoria celor doua popoare romanice de rasarit in lingvistica sovietica // Pontes. Review of South East European Studies, III-IV, Chisinau, 2009, pag. 132-139;
  35. S. Matveev. Etapele studiilor istorice sovietice postbelice privind problema „formării poporului moldovenesc”// Istoriografie şi politică în estul şi vestul spaţiului românesc, Oradea-Chişinău, 2009, pag. 21-25;
  36. S. Matveev, T. Arnaut. Piese de armament descoperite în apropierea comunii Buţeni (r-nul Hânceşti) // Studia archeologiae et historiae antiquae, Chişinău, 2009, pag. 187-190;
  37. I. Niculiţă, A. Zanoci, M. Băţ, S. Matveev, Rezultatele investigaţiilor arheologice la aşezarea hallstattiană Saharna Mare în anul 2010 // Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (ediţia a XX-a), 14-15 octombrie 2010, Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2010, p. 15-16;
  38. S. Matveev, T. Arnăut, Rezultatele periegezelor arheologice în apropierea comunei Buţeni, raionul Hânceşti, // Arheologia şi istoria între politică şi economia de piaţă, Chişinău, 2010, p. 85-98;
  39. A. Nicic, S. Matveev, Experimental archaeology in the Republic of Moldova: Accomplishments and perspectives // First Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology. Programme and Abstract, Iaşi, 2011, pag. 60-61;
  40. I. Niculiţă, A. Zanoci, M. Băţ, S. Matveev, Elemente defensive noi, descoperite la situl Saharna Mare // Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 20-21 octombrie 2011, Program, Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2011, pag. 21-23;
  41. S. Matveev, Colecţii numismatice europene: origini şi evoluţie // Conspecte numismatice (I), Chişinău, 2011, p. 3-5;
  42. S. Matveev, Limite ştiinţifice şi politice în problema identităţii moldovenilor // La frontierele civilizaţiilor. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi religios, Galaţi, 2011, p. 420-427;
  43. I. Niculiţă, A. Zanoci, S. Matveev, M. Băţ, Piese de port, podoabă şi de toaletă din aşezarea traco-getică Saharna Mare // Archaeology: Making of and practice. Studies in honor of Mircea Babeş at the 70th anniversary, Piteşti, 2011, pag. 193-204;
  44. I.M. Şchiopu, S. Matveev, D. Lupu, V. Moldoveanu, I. Postică, N. Berebiuc, Field research on tracking and obtaining GPS coordinates of monasteries destroyed in the 18th century in Ţara Făgăraşului // Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology. Programme and Abstract, Iaşi, 2012, pag. 37-38;
  45. S. Matveev, Elena Arcuş, Monede antice şi medievale descoperite pe teritoriul guberniei Basarabia. Probleme de tipologie şi cronologie // Al XIII-lea simpozion de numismatică. Programul şi rezumatele comunicărilor, 5-9 septembrie 2012, Chişinău, 2012, pag. 29-30;
  46. S. Matveev, Sobari – sit de epocă romană. Cadrul geografic şi istorico-arheologic // Acta Terrae Fogarasiensis, Alba Iulia, 2012, pag. 5-10;
  47. I. Niculiţă, A. Zanoci, S. Matveev, M. Băţ, Evoluţia siturilor de la Saharna Mare // Peuce, S.N. X, 2012, Supplementum 1, Tulcea, 2012, pag. 45-47;
  48. I. Niculiţă, A. Zanoci, M. Băţ, S. Matveev, Sistemul defensiv al cetăţii traco-getice Saharna Mare în lumina noilor cercetări arheologice // Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 11-12 octombrie 2012, Program, Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2012, pag. 16-17;
  49. I. Niculiţă, A. Zanoci, M. Băţ, S. Matveev, Investigaţiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2011) (I) // Tyragetia, s.n., vol. VI [XXI], nr. 1, Chişinău, 2012, pag. 111-167;
  50. S. Matveev, Monedele – mijloc de propaganda în Imperiul Roman. Provincia Dacia // Conspecte numismatice (II), Chişinău, 2012, p. 11-15;
  51. S. Matveev, Elena Arcuş, Legislaţia patrimoniului în Imperiul Rusiei în secolul al XIX-lea şi impactul asupra guberniei Basarabia, In: The Historian’s Atelier. Sources, Methods, Interpretations, Cluj-Napoca, 2012, p. 141-148;
  52. S. Matveev, In memoriam Tudor Arnăut (24.12.1958-24.04.2012), in: Revista Arheologică, serie nouă, vol. VIII, nr. 1 - 2, Chişinău, 2012, p. 353-355;
  53. S. Matveev, L’identité des Moldaves. Limites scientifiques et politiques, In: Danubius, XXX. Supliment. Aux confins des civilisations. La Bessarabie dans le contexte géopolitique, économique, culturel et religieux, Galaţi, 2012, p. 389-396;
  54. S. Matveev, Studii de sol şi analiza spaţială, aplicate la siturile Sântana de Mureş – Cerneahov de la Sobari şi Lipoveni, In: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor”, ediţia a V-a, 22-24 mai 2013. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2013, p. 26-27;
  55. I. Niculiţă, A. Zanoci, S. Matveev, A. Nicic, M. Băţ, A. Corobcean, Spatial archaeological research in the middle Dniester area, In: Third Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology. Programme and Abstract, Iaşi, 2013, pag. 26-28;
  56. S. Matveev, Support for the vessel shapes in the Ceramic collection from the first millennium BC to the beginning of the first millennium AD in the eastern-Carpathic area, In: The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages. Programme, Reports and Abstracts, Brăila, 2013, p. 100;
  57. I. Niculiţă, A. Zanoci, M. Băţ, S. Matveev, Investigaţiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2011) (II), In: Tyragetia, s.n., vol. VII [XXII], nr. 1, Chişinău, 2013, pag. 219-292;
  58. S. Matveev, Incinta de piatră de la Sobari (r. Soroca), In: Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXIII-a), 3-4 octombrie 2013, Program, Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2013, pag. 29-31;
  59. S. Matveev, V. Vornic, Cuptoare de olărie din sec. IV p. Chr. de la Sagaidacul Nou, In: Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXIII-a), 3-4 octombrie 2013, Program, Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2013, pag. 32-34;
  60. S. Matveev, Teorija i real’nost’ v ėtničeskoj identifikacii rennesrednevekovych archeologičeskich kul’tur Pruto-Dnestrovskogo meždureč’ja vo vtoroj polovine XX-go veka, In: Studia Universitatis Moldaviae, nr.4(64), Chişinău, 2013, p.76-79; 
  61. S. Matveev, Monedele Romei Antice, In: Conspecte numismatice (III), Chişinău, 2013, p. 8-14.

  Rapoarte de sapatura:

  1. Ion Niculita, S. Matveev, Ed. Potinga, Raport preliminar despre rezultatele cercetarilor arheologice la cetatea getica de la Potirca din anul 1998, Chisinau, 1998 (pagini - 33; planuri de sectiuni – 3; tabele – 9; figuri – 25); 
  2. Ion Niculita, A. Zanoci, S. Matveev, A. Nicic, Raport preliminar despre rezultatele investigatiilor arheologice la cetatile traco-getice din rezervatia „Orheiul Vechi” din anul 2001, Chisinau, 2002 (pagini – 38; anexe – 68);
  3. Ion Niculita, A. Zanoci, A. Nicic, S. Matveev, Raport preliminar despre rezultatele cercetarilor arheologice la cetatea traco-getica Saharna Mare din anul 2002, Chisinau, 2003 (pagini – 62; figuri – 100; anexe – 86).
  4. I. Niculiţă et al., Raport preliminar despre investigaţiile arheologice la siturile Saharna Mare şi Saharna-Dealul Mănăstirii, raionul Rezina din anul 2010, Chişinău, 2011;
  5. I. Niculiţă, A. Zanoci, A. Nicic, S. Matveev, M. Băţ, Raport preliminar despre rezultatele cercetărilor arheologice la siturile Saharna – Dealul Mănăstirii şi Saharna Mare din a. 2011, Chişinău, 2012.
  6. I. Niculiţă, A. Zanoci, A. Nicic, S. Matveev, M. Băţ, Raport preliminar despre rezultatele cercetărilor arheologice la siturile Saharna Mică şi Saharna Mare din a. 2012, Chişinău, 2013
   

  Harti murale:

  1. S. Matveev, V. Potlog, A. Zanoci, Egiptul si Mesopotamia in antichitate, Chisinau, 2003;
  2. V. Potlog, S. Matveev, Imperiul Roman in secolele I-II p. Chr., Chisinau, 2003;
  3. V. Potlog, S. Matveev, Lumea greaca in sec. V a. Chr., Chisinau, 2004;  
  4. V. Potlog, S. Matveev, Orientul Antic în mileniile II-I a. Chr., Bucureşti, 2006;  
  5. V. Potlog, S. Matveev, Grecia Antică, Bucureşti, 2006;
  6. V. Potlog, S. Matveev, Roma Antică, Bucureşti, 2006.  

  Materiale didactice:

  1. Atlas istoric. Istoria Romanilor. Perioada moderna si contemporana (partea II). Chisinau, 1997, 2000, 2002; - 14 pag. (in colaborare);
  2. Dictionar Explicativ Istoric. Epoca medievala. Chisinau, 1998; - 80 pag.;
  3. Istoria Romanilor. Epoca antica si medievala. Atlas istoric scolar. Chisinau, 2000, 2002. - 14 pag. (in colaborare);
  4. Istoria Universala. Epoca straveche si antica. Material complementar pentru cl. a V-a. Chisinau, 2000 (in limbile romana si rusa);
  5. Istoria Romanilor. Epoca straveche si antica. Caiet de lucrari practice pentru cl. a V-a. Chisinau, 2002 (in colaborare, in limbile romana si rusa);
  6. Istoria Universala. Epoca straveche si antica. Caiet de lucrari practice pentru cl. a V-a. Chisinau, 2002 (in colaborare, in limbile romana si rusa);
  7. Grecia si Roma antica. Tabel cronologic sincronic pentru gimnaziu. Chisinau, 2004 (in colaborare);
  8. Timpul în istorie. Tabel pentru gimnaziu. Chişinău, 2006 (în colaborare);  
  9. Izvoare istorice. Tabel pentru gimnaziu. Chişinău, 2006 (în colaborare);  
  10. Istoria armelor. Epoca antică; Tabel pentru gimnaziu. Chişinău, 2007;  
  11. Istoria costumului. Epoca antică. Tabel pentru gimnaziu. Chişinău, 2007;
  12. Istoria uneltelor. Epoca antică. Tabel pentru gimnaziu. Chişinău, 2007;  
  13. Arta olăritului (I). Tabel pentru gimnaziu, Chişinău, 2007
  14. Arta olăritului (II). Tabel pentru gimnaziu, Chişinău, 2007
  15. Sedentari şi nomazi la Dunărea de Jos în prima jumătate a mileniului I p. Chr. Ghid metodic. Chişinău, 2010, 24 p.;
  16. Scrisul în diferite limbi. Tabel pentru gimnaziu. Chişinău, 2010;
  17. Istoria Culturii Antice. Ghid metodic. Chişinău, 2011, 16 p.
  18. Sedentari şi nomazi la Dunărea de Jos în prima jumătate a mileniului I p. Chr. Chişinău, 2011, 72 p.

  Free Web Counter
  Creaţi un website gratuit prin uCoz