Manifestari ştiinţifice

 • „Sanctuare - calendare geto-dacice”, Conferinţa Ştiinţifică Studenţească Internaţională ”Procese etno-culturale şi etno-sociale în mil. I î. Chr. - mil. I d. Chr.”, aprilie 1994, Chişinău (R. Moldova); 
 • „Săpăturile de la Măşcăuţi - Livada Boierului”, Sesiunea anuală de rapoarte arheologice, mai 1996, Brăila (România);
 • „Zona Mării Negre: de la confruntare la colaborare”, Conferinţa Ştiinţifică Studenţească a USM, secţia ştiinţe socio-umane, ediţia 1, mai 1996, Chişinău (R. Moldova);
 • „Etape în formarea noţiunii de „etnos” în istoriografia sovietică”, Sesiunea Naţională a Cercurilor de istorie, secţia de etnografie, aprilie 1997, Iaşi (România);
 • „Circulaţia monedei romane în sec. I - V d. Chr. pe teritoriul Basarabiei de sud”, Conferinţa Ştiinţifică Studenţească a USM, secţia ştiinţe socio-umane, ediţia 2, mai 1997, Chişinău (R. Moldova);
 • „Проникновение сарматских племён к нижнему Дунаю”, Conferinţa arheologică a studenţilor şi tinerilor savanţi, aprilie 1997, Kiev (Ucraina);
 • „Reconstituirea situaţiei etnice în partea de sud a interfluviului Nistru-Prut în prima jumătate a mileniului I d. Chr”, Conferinţa Ştiinţifică Studenţească “Civilizaţii străvechi din Europa”, mai 1997, Chişinău (R. Moldova);
 • „Problema originii locuinţelor culturii Cerneahov - Sântana de Mureş în istoriografia sovietică”, Conferinţa Ştiinţifică Studenţească Internaţionale ”Procese etno-culturale şi etno-sociale în mil. I î. Chr. - mil. I d. Chr”, mai 1997, or. Chişinău (R. Moldova);
 • „Migraţia triburilor sarmate spre Dunărea Inferioară”, Conferinţa ştiinţifică de omagiere a profesorilor V. Potlog şi C. Drachenberg, 1998, Chişinău (R. Moldova);
 • „Şcoala istoriosofică de la Harkov şi Kiev şi problema formării poporului român”, Conferinţa corpului didactico-ştiinţific al USM, octombrie 1998, Chişinău (R. Moldova);. 
 • „Săpăturile arheologice de la cetatea getică Potârca din anul 1998”, Sesiunea Ştiinţifică anuală a cadrelor didactice de la ULIM, aprilie 1999, Chişinău (R. Moldova);
 • „Elemente de ritual la Măşcăuţi-Dealul cel Mare”, Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”, octombrie 2003, Chişinău (R. Moldova);
 • „Situl traco-getic Saharna Mică. Consideraţii preliminare”, Symposionul Ştiinţific Studenţesc Internaţional „Procese etno-culturale şi etno-sociale în mil. I î. Chr. - mil. I d. Chr”, decembrie 2003, Chişinău (R. Moldova);  
 • „Reconstrucţia sistemului de fortificaţii a cetăţii Potârca (jud. Orhei). Studiu de caz” // Sesiunea Ştiinţifică internaţională „Studii de istorie veche şi medievală”. 22-24 ianuarie 2004, Chişinău (R. Moldova);
 • „Considération préliminaires sur le site de Saharna I”, Congresul al IX-lea Internaţional de Tracologie. 6-11 septembrie 2004, Chişinău - Vadul lui Vodă (R. Moldova);
 • „Istoriografia sovietică privind problema romanizării şi creştinismului timpuriu pe teritoriul Basarabiei” // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: From the Late Antiquity to the Modern World History: Culture, Chronology and Ethnicity, 12-15 mai 2005, Chişinău (R. Moldova);
 • „Die Bastei, Grundbestandteil im Verteidigungssystem einiger befestigter Orte außerhalb der östlichen Grenze der Nord-Thrakischen Stämme”, Congresul al X-lea Internaţional de Tracologie, 4-10 octombrie 2005, Komotini-Alexandropoli (Grecia);
 • „Romanizare şi creştinism între Prut şi Nistru în prima jumătate a mileniului I p. Chr. în istoriografia sovietică”, Conferinţa ştiinţifică internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, 28 septembrie 2006, Chişinău (R. Moldova);
 • „La «Globalisation» dans l’Empire Roman. Quelques traces d’un paradigme”, Colloque régional „Globalisation et identité culturelle”, 7-8 décembre 2006, Chişinău (R. Moldova);
 • „Argumentul arheologic privind identitatea etnică a moldovenilor în istoriografia sovietică”, Colloque régional „Constructions identitaires dans le Sud-Est Européen”, 26-27 avril 2007, Chişinău (R. Moldova);
 • „O nouă descoperire amforistică de la Kamyšovka”, Sesiunea Ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (ediţia a XVII-a), 18-19 octombrie 2007, Chişinău (R. Moldova);
 • „Etapele „formarii etnosului moldovenesc” în istoriografia sovietică”, Seminar ştiinţific în cadrul Comparative History Project “Istoriografie şi politică în estul şi vestul spaţiului românesc”, 12 septembrie 2008, Chişinău (R. Moldova);
 • „Amforele de tip Shelov C de pe teritoriul actual al Republicii Moldova”, Colocviu „Limes şi barbaricum: descoperiri romane din vecinătatea Daciei şi a Moesiei”, 22-24 octombrie 2008, Târgovişte (România); 
 • „Un mormânt sarmatic descoperit în satul Bălţata (r. Criuleni, Rep. Moldova)”, Sesiunea Naţională a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad. Editia a V-a, 22-23 mai 2009, Bârlad (România); 
 •  „Piese  de armament descoperite în apropierea comunii Buţeni (r-nul Hânceşti)”, Conferinţa de omagiere a prof. I.Niculiţă la jubileul de 70 de ani, 27 mai 2009, Chişinău (R. Moldova); 
 •  „Rezultatele periegezelor arheologice in apropierea comunei Buţeni (r-nul Hânceşti)”, Conferinţa foştilor bursieri DAAD din Republica Moldova „Arheologia între politică şi economia de piaţă: noi cercetări şi investigaţii de teren în pre- şi protoistoria din Republica Moldova”, 12-15 octombrie 2009, Chişinău (R. Moldova); 
 • „Teorija i real’nost’ v ėtničeskoj identičnosti rannesrednevekovych archeologičeskich kul’tur Prutsko-Dnestrovskogo meždureč’ja vo vtoroj polovine XX-go veka”, Conferinţa Internaţională “Muzeul mileniului trei: ştiinţă, cercetare şi educaţie prin patrimoniu”, 22-24 octombrie 2009, Chişinău (R. Moldova); 
 • „Investigaţiile arheologice de la aşezarea fortificată Saharna Mare din anul 2010”, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. 14-15 octombrie 2010, Chişinău (R. Moldova); 
 •  „Limite ştiinţifice şi politice în problema identităţii moldovenilor”, Conferinţa Internaţională „La frontierele civilizaţiilor. Identitate şi alteritate în conştiinţa locuitorilor Basarabiei (1812-prezent)”, 20-23 octombrie 2010, Galaţi (România);
 • „Vestigii arheologice pe teritoriul s. Lipoveni (r. Cimişlia)”, Sesiunea de rapoarte a Secţiei de Arheologie a Institutului Patrimoniului Cultural, 20-23 octombrie 2010, Chişinău (R. Moldova);   
 • „Legislaţia patrimoniului în Imperiul Rusiei în secolul al XIX-lea şi impactul asupra guberniei Basarabia”, Simpozionul „Atelierul istoricului: surse, metode, interpretări”, 26-28 mai 2011, Oradea (România);  
 • „Arheologia experimentală în Moldova: realizări şi perspective”, Congresul de cercetări interdisciplinare în domeniul arheologiei „Arheoinvest”, 10-11 iunie 2011, Iaşi (România); 
 • „Colecţia numismatică din Muzeul de Antichităţi a USM (I)”, Colocviul moldo-ucrainean „Barbarii şi lumea greacă în nord-vestul Pontului Euxin”, 24-28 iulie 2011, Saharna (R. Moldova);  
 • „Accente identitare ale istoriografiei sovietice în cercetarea istoriei spaţiului Pruto-Nistrean”, Universitatea Populară „Nicolae Iorga”, 14-19 august 2011, Vălenii de Munte (România); 
 • Interferenţe GIS şi patrimoniul arheologic”, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare” dedicată aniversării 65 de la fondarea USM, 21-22 septembrie 2011, Chişinău (R. Moldova); 
 • Elemente defensive noi, descoperite la situl Saharna Mare”, Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 20-21 octombrie 2011, Chişinău (R. Moldova);
 • Colecţii numismatice europene: origini şi evoluţie”, Colocviul Numismatic (I), 11 noiembrie 2011, Chişinău (R. Moldova).
 • Rezultatele cercetărilor arheologice de la Saharna Mare din 2010-2011”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice din anul 2011 în Republica Moldova”, 18 aprilie 2012, Chişinău (R. Moldova); 
 • Anul 1812 şi anexarea Basarabiei in viziunea lui Karl Marx”, Conferinţa internaţională „Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812 şi impactul lui asupra istoriei românilor. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus”, 26-27 aprilie 2012, Chişinău (R. Moldova); 
 • Field research on tracking and obtaining GPS coordinates of monasteries destroyed in the 18th century in Ţara Făgăraşului”, Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, 7-9 iunie 2012, Iaşi (România); 
 • Situl Saharna Mare – evoluţie seculară”, Colocviul de vară moldo-româno-ucrainean. Comunităţile nord-vest pontice din mileniul I a. Chr.: confruntări de civilizaţii. Ediţia a II-a, 17-19 iulie 2012, Saharna (R. Moldova); 
 • Rezultatele periegezei arheologice în microzona Saharna-Cinişeuţi”, Colocviul de vară moldo-româno-ucrainean. Comunităţile nord-vest pontice din mileniul I a. Chr.: confruntări de civilizaţii. Ediţia a II-a, 17-19 iulie 2012, Saharna (R. Moldova); 
 • Orheiul Vechi intre occident şi orient. Istorie, arheologie şi arhitectură sătească”, Şcoala de vară „Moldova în Sud-Est-ul Europei: asemănări şi deosebiri istorice, politice şi culturale”, 23 august – 13 septembrie 2012, Chişinău (R. Moldova); 
 • Monede antice şi medievale descoperite pe teritoriul guberniei Basarabia. Probleme de tipologie şi cronologie”, Simpozionul XIII de Numismatică, 6-7 septembrie 2012, Chişinău (R. Moldova); 
 • Sobari – sit de epocă romană. Cadrul geografic şi istorico-arheologic”, Colocviul naţional „Monumentele României – patrimoniu naţional şi universal”. Ediţia a V-a, 7 septembrie 2012, Făgăraş (România); 
 • Evoluţia siturilor de la Saharna Mare”, Sesiunea internaţională „Arheologia preistorică la Dunărea de Jos între tradiţie şi inovaţie”, 20-22 septembrie 2012, Tulcea (România); 
 • Sistemul defensiv al cetăţii traco-getice Saharna Mare în lumina noilor cercetări arheologice”, Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 11-12 octombrie 2012, Chişinău (R. Moldova); 
 • Monedele – mijloc de propaganda în Imperiul roman. Provincia Dacia”, Colocviul Numismatic (II), 9 noiembrie 2012, Chişinău (R. Moldova); 
 • Violenţe la frontiera Moesiei: surse narative şi arheologice”, Conferinţa internaţională „Violenţa în sud-estul Europei: discurs, practică şi mesaj politic. Societate, Politica, Religie, Cultura”, 14-15 decembrie 2012, Chişinău (R. Moldova).
Free Web Counter
Creaţi un website gratuit prin uCoz